ENTER PAN

Cena: 104,5€, 214,5€

Spisak profesionalne sportske opreme koje naša firma proizvodi sa aktuelnim cenama

Text Box: Zidna ili plafonska konstrukcija za američki krug sa dodatnim sajlama.

Konstrukcija za američki krug

Cena: 444€

Text Box: Za trening i takmičenja profesionalnih gimnastičara kao i za vežbu dece.

Američki krug

Cena: 240,5€

Za sve vrste sala zidno vratilo ima mogućnost “sklapanja”.

Zidno vratilo

Cena 88€

Text Box: Kao dodatak Ripstolu pruža dodatne mogućnosti za vežbe.
Text Box: Ravna daska

Cena: 4,5€

Text Box: Neizostavan rekvizit u svakoj gimnastičarskoj sali.
Text Box: Čunj za vežbu

Cena: 2€

Text Box: Neizostavan rekvizit u svakoj gimnastičarskoj sali.

Palice za vežbu

Sportska oprema

Za detaljnije informacije:

065/  2432-219