ENTER PAN

Cena: 235€

Spisak profesionalne sportske opreme koje naša firma proizvodi sa aktuelnim cenama

Text Box: Zidna košarkaška konstrukcija za sve vrste unutrašnjih terena

Košarkaška konstrukcija unutrašnja

Cena:   

Za pomoćne spoljne košarkaške terene i terene sa manjkom slobodnog prostora

Konzolni koš

Cena: 158€

Usadna konstrukcija za odbojku, predviđena za unutrašnje terene, sale i sl.

Dodatna oprema: Hilzne, poklopac za parket, mreža, sajla, zatezač

Konstrukcija za odbojku

Cena: 140€, 180€

Text Box: Profesionalni rukometni gol za unutrašnje i spoljašnje terene. Drveni deo - laminat i metalni deo - nosač mreže.
Dodatna oprema; Mreža
Text Box: Rukometni gol

Cena; 110€

Text Box: Rip sto za sve vrste gimnastičarskih i drugih sala. Sa nastavkom ili bez.
Dodatna oprema: Okov za rip sto
Text Box: Rip sto

Cena: 120€

Za profesionalne gimnastičare, kao i za školsku decu.

Švedska Klupa

Sportska oprema

Za detaljnije informacije:

065/  2432-219